دستورالعمل احداث باغ سیب

احداث باغ سیب

دستورالعمل احداث باغ سیب

 

شرايط اقليمي:

 • دما: حداقل دماي منطقه 25-20 درجه سانتي گراد زير صفر و حداكثر دماي منطقه 38 درجه سانتي گراد بالاي صفر.
 • اگر سردي هوا در زمستان از 40- درجه سانتي گراد تجاوز مي كند، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.
 • در مناطقي كه جمع ساعات دماي زير 7 درجه سانتي گراد از هزار ساعت كمتر باشد، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.
 • ارتفاع از سطح دريا: ارتفاع 1300 الي 2200 متر از سطح دريا مناسب جهت كشت سيب مي باشد.

آبیاری باغ سیب

شرايط آبي:

 • EC آب حداكثر مي تواند 2000 ميكرو موس بر سانتي متر باشد.
 • مقدار آب مورد نياز با سيستم آبياري ثقلي 10 هزار متر مكعب در هكتار و با آبياري قطره اي 5 الي 6 هزار متر مكعب مي باشد.

* مقدار آب مصرفي بر اساس كيفيت خاك منطقه و نوع پايه سيب و شرايط آب و هوايي متغير مي باشد.

 

شرايط خاكي:

 • EC حداكثر مي تواند 2 ميلي موس بر سانتي متر باشد.
 • PH خاك از 5/5 – 5/6 تا حداكثر 5/7 باشد.
 • بافت خاك :آبرفتي – لوم رسي – عميق – غني با بافت قابل نفوذ.

 

 

انتخاب محل احداث باغ:

 • در صورت مساعد بودن شرايط اقليمي و آبي و خاكي، انتخاب محل باغ از موارد حائز اهميت بوده كه در توفيق باغداران بسيار مؤثر است.

* احداث باغ در دامنه هاي كم شيب در پناه بادهاي سرد مناسب مي باشد

* اگر شيب دامنه از 20 الي 30 درجه تجاوز كند، هزينه آماده سازي زمين و كاشت و ونگهداري بالاتر خواهد رفت و خطر فرسايش خاك بيشتر خواهد بود.

* درصورت احداث باغ دردامنه رعايت خطوط ميزان و كاشت در خطوط تراز از ضروريات حتمي است.

 

احداث باغ سیب

وسعت باغ :

 • براي باغ هاي سيب حداقل سطح 5 هكتاري از نظر شرايط اقتصادي در اكثر مناطق كشور سطح مناسبي به نظر مي رسد.

 

عمليات احداث باغ :

 • اولين گام در احداث باغ بعد از بررسي موارد فوق الذكر انتخاب نوع پايه و نوع رقم مي باشد.
 • در شرايط كنوني انتخاب يكي از پايه هاي رويشي پاكوتاه با توجه به شرايط منطقه و ميزان سرمايه توصيه مي گردد.

 

مزاياي پايه هاي رويشي پاكوتاه نسبت به پايه هاي بذري :

 • تراكم بالاي درخت و عملكرد بيشتر در واحد سطح
 • سهولت عمليات زراعي و مديريت باغباني (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و …)
 • دريافت نور بيشتر و توليد ميوه با كيفيت بهتر
 • تسريع در باردهي و رسيدن به عملكرد اقتصادي
 • امكان استاندارد نمودن تكنيك هاي باغداري
 • …..

انتخاب نوع رقم :

با توجه به نياز بازارهاي محلي و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهاي مناسب در منطقه و دوري يا نزديكي بازار مصرف و نحوه بازار رساني و فروش و وجود صنايع تبديلي مرتبط در منطقه و … مي توان از ارقام پائيزه يا تابستانه سيب انتخاب نمود.

* انتخاب ارقام جديد و تجاري با در نظر داشتن توصيه مؤسسات تحقيقاتي منطقه توصيه مي گردد.

 

ارقام بومي موجود در كشور :

الف) ارقام تابستانه : گلاب – شفيع آباد- كهنز- شيخ احمد تبريز- قندك- قره يارپاق- تابستانه اهر- نوري مراغه- قرل آلما- عاشيق آلماسي- مربايي مشهد- علي موري خراسان

ب) ارقام پائيزه : عباسي مشهد- گلشاهي- شميراني- زنوز- شكي اهر- دريان- كرمانشاهي- اخلمد خراسان

 

ارقام خارجي موجود در كشور :

الف) ارقام تابستانه : گالا- دلبار استيوال- ….

ب) ارقام پائيزه : گلدن دليشز- رد دليشز- گراني اسميت- رداستار كينگ- پرايم روت جوناگلد- فوجي- برابرن- مك اينتاش

 

مشخصات نهال استاندارد سيب:

     داراي گواهي بهداشت قرنطينه و شناسه رقم- نهال ترجيحاً 2 ساله تك شاخه داراي ريشه سالم به ظاهر شاداب و عاري از ويروس، باكتري، قارچ، ريشه افشان و شادابن در صورت امكان داراي شاخه هاي جانبي.

در زمان فروش حداقل 75 سانتي متر ارتفاع – ارتفاع از محل پيوند تا سطح خاك 10 سانتيمتر و حداكثر 15 سانتي متر بيشتر نباشد. ارتفاع نهالهاي پيوندي با پايه بذري بين 100 تا 120 سانتي متر. پس از سربرداري قطرنهال در زمان فروش بين محل پيوندك و طوقه يك تا 5/1 سانتي متر.

احداث باغ سیب

آماده سازي زمين :

 • بعد از شخم عميق با ديسك و لولر اقدام به تسطيح نموده تا زمين را آماده كشت نمائيم.
 • كود دامي به مقدار 20 تن در هكتار قبل از كاشت با خاك و خاك چاله مخلوط شده باشد. (كود دامي بايستي كاملاً پوسيده باشد)
 • از كشت توام درختان ميوه و حتي كشت محصولات زراعي و صيفي و جاليز در باغات جديد الاحداث خودداري گردد.

 

فواصل كاشت:

در ارقام پيوندي روي پايه هاي بذري 7×6 متر يا 7×7 متر در نظر گرفته مي شود در ارقام پيوندي روي پايه هاي رويشي بر حسب نوع پايه 3×1 و 3×5/1 و 4×2 و 4×5/2 در نظر گرفته مي شود.

 • فاصله نهالها بر روي رديف ها بر حسب نوع پايه متغير است ولي در بين رديف ها رعايت فاصله 3 متر بين الزامي است.

پس از تعيين فواصل كاشت عمليات ميخكوبي را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاري براي محلهاي حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقيق چاله حفر مي گردد در اينصورت فواصل بين رديف ها رعايت شده است.

 

نحوه غرس نهال :

محل پيوند در بيرون خاك و در جهت مسير باد قرار گيرد.

پس از خاك دهي پاي بوته اقدام به متراكم نمودن خاك نموده بلافاصله پاي نهالهاي كاشته شده آبياري كافي صورت گيرد تا اينكه چسبندگي بين ريشه و خاك حاصل گردد.ضمناً آب با محل طوقه در تماس نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *