آموزش, سلامت و زیبایی

به چه چیزهایی خشکبار می‌گویند

خشکبار یا خشکه بار

خشکبار یا خشکه‌بار یا میوه خشک به میوه‌های خشک شده و برخی مغز دانه‌ها گفته می‌شود.
مغز دانه‌هایی مانند پسته، بادام، فندق، گردو خشک و میوه‌های خشک مانند کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز تیزابی، برگهٔ آلو بخارا، قیسی خشک، برگه هلو، برگه زردآلو، برگه آلو، برگه آلوچه و برگه آلبالو، خرما، انجیر خشک از جمله خشکبار هستند.

خشکبار شامل چه محصولاتی است؟

یکی از قدیمی‌ترین روشهای نگهداری مواد غذایی، استفاده از فرآیند خشک کردن می‌باشد. بشر ساده‌ترین شکل این فرآیند را از طبیعت آموخته است. هزاران سال است که انسان مواد غذایی را به کمک نور آفتاب خشک می‌کند، اما آغاز خشک‌کردن صنعتی با استفاده از دستگاه‌های خشک کن به حدود 200 سال پیش مربوط می‌شود.
به کمک این فرآیند، علاوه بر ممانعت از فساد مواد غذایی، وزن و حجم محصول نیز کاهش یافته و باعث سهولت در بسته‌بندی، حمل و نقل و انبارداری آن می‌گردد.

در این مقاله ابتدا میوه‌های خشک و میوه‌های خشکانده را تعریف کرده و سپس تعاریف علمی هریک از خشکبار متعارف و پرمصرف را مطرح می‌کنیم.

تعاریف و تفاوت خشک و خشکانیده

 • میوه‌ها، مغزها و دانه‌های خشک (Dry) محصولاتی هستند که رطوبت بخش خوراکی آن‌ها پس از رسیدن، بطور طبیعی کم باشد.
 • میوه‌ها، مغزها و دانه‌های خشکانیده (Dried)، محصولاتی هستند که رطوبت بخش خوراکی آن‌ها پس از رسیدن، بطور طبیعی زیاد بوده و بخش زیادی از این رطوبت با خشک کردن به روش‌های گوناگون از آن گرفته می‌شود.
خشکبار - خشکه بار - میوه خشک

انواع میوه خشک یا خشکبار

انواع خشکبار مرسوم

 • برگه زردآلو

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت زردآلو با نام علمی Prunus armeniaca Linnaeus از خانواده Rosaceae که آن را در راستای شیار طبیعی خود به دو نیمه جدا نموده و هسته‌گیری کرده باشند، به دست می‌آید.

 • برگه هلو

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت هلو با نام علمی Prunus persica Linnaeus از خانواده Rosaceae که آن را در راستای شیار طبیعی خود به دو نیمه جدا نموده و هسته‌گیری کرده باشند، به دست می‌آید.

 • برگه کیوی

از خشک کردن میوه رسیده و سالم ارقام مختلف درختچه کیوی با نام علمی Actinidia deliciosa var indorus H.jacq از خانواده Actinidiaceae به اشکال مختلف به دست می‌آید.

 • سیب خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت سیب با نام علمی Malus pumila P. Miller از خانواده Rosaceae  به اشکال مختلف نظیر نیمه، ورقه، خلال، مکعب و … بدست می‌آید.

 • گیلاس خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت گیلاس با نام علمی Prunus avium linnaeus از خانواده Rosacea  بدست می‌آید.

اسامی خشکبار – خواص خشکبار – لیست محصولات خشکبار

 • آلوی خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت آلو با نام علمی Prunus domestica linnaeus از خانواده Rosaceae  بدست می‌آید.

 • گلابی خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت گلابی با نام علمی Pyrus communis linnaeus از خانواده Rosaceae  به اشکال مختلف نظیر نیمه، ورقه، خلال، مکعب و … بدست می‌آید.

 • قیسی خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم نوعی درخت زردآلوی پیوندی با نام علمی Prunus armeniaca linnaeus از خانواده Rosaceae بدست می‌آید.

 • انجیر خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت انجیر با نام علمی Ficus carica linnaeus از خانواده Moraceae بدست می‌آید.

 • دانه خشک شده انار (انار دانه)

از خشک کردن دانه های رسیده و سالم ارقام مختلف میوه درخت انار با نام علمی Punica granatum linnaeus  از خانواده Punicaceae به دست می‌آید.

اسامی خشکبار – خواص خشکبار – لیست محصولات خشکبار – فروشگاه خشکبار 

 • توت خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت توت با نام علمی Morus alba linnaeus از خانواده Moraceae حاصل می‌شود.

 • آلبالو خشک

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت آلبالو با نام علمی Cerasus vulgaris mill (که به نام Prunus cerasus  نیز شناخته می شود) از خانواده Rosaceae تولید می‌شود.

 • زرشک

میوه خشک شده گیاه Berberis vulgaris l از خانواده Berberiaceae است.

 • سنجد

میوه رسیده گیاهی با نام علمی Elaeagnus angustifolia l از خانواده Elaeagnaceae که به شکل درختچه یا درخت دیده می‌شود.

 • نخودچی

دانه گیاه نخود با نام علمی Cicer arietinum l از خانواده Leguminoceae که از گرما دادن اولیه، نم زدن، گرما دادن دوباره و پوست گیری نخود (در مورد نخودچی بدون پوست) بدست می‌آید.

 • نخودچی فرآیند شده

نخودچی است که نمک و افزودنی های مجاز با روشهای درست و بهداشتی به آن افزوده شده باشد. رنگ آن معمولا تیره تر از رنگ نخودچی و متمایل به قهوه ای روشن است.

 • عناب

میوه درخت Zizyphus vulgaris lam از خانواده Rhamnaceae است.

 • کشمش

میوه رسیده و خشک شده ارقام مختلف انگور (مو) دانه دار و بی دانه از گونه Vitis vinifera از خانواده Vitaceae  است که بر حسب رقم انگور، روش و شرایط خشک کردن و مواد افزودنی مجاز به نام‌های زیر نامیده می‌شود:

 • کشمش بی‌دانه تیزابی

میوه رسیده ارقام مختلف انگور بی‌دانه ) بی‌دانه کشمشی و پیکانی ( که با آغشتن به محلول‌های قلیایی مجاز و در آفتاب خشک شده باشد. رنگ این نوع کشمش از زرد روشن تا قهو‌ه‌ای خرمایی متغیر است.

 • کشمش بی‌دانه آفتابی

میوه رسیده ارقام مختلف انگور بی‌دانه (بی‌دانه کشمشی و پیکانی) که با تابش مستقیم آفتاب خشک شده باشد. رنگ این نوع کشمش قهوه‌ای است.

 • کشمش دانه‌دار تیزابی

میوه رسیده ارقام مختلف انگور دانه‌دار که با آغشتن به محلولهای قلیایی مجاز و در آفتاب خشک شده باشد. رنگ این نوع کشمش از زرد روشن تا قهوه‌ای خرمایی متغیر است.

 • کشمش دانه‌دار آفتابی

میوه رسیده ارقام مختلف انگور دانه‌دار که با تابش مستقیم آفتاب خشک شده باشد. رنگ این نوع کشمش قهوه‌ای است.

 • کشمش انگوری (کالیفرنی)

میوه خشک شده ارقام مختلف انگور، معمولا ارقام بی‌دانه (بی‌دانه کشمشی و پیکانی) که پس از آغشتن به محلول‌های قلیایی مجاز با دود گوگرد ( SO2 ) تدخین و در سایه خشک شده باشد. رنگ این نوع کشمش زرد کهربایی متمایل به سبز است.

 • مویز

میوه خشک شده ارقام مختلف دانه‌دار انگور، معمولا ارقام دارای میوه‌های درشت و مایل به سیاه که با تابش مستقیم آفتاب خشک شده باشد. رنگ این نوع کشمش متمایل به سیاه است.

 • موز خشک

میوه خشک شده گیاه جنس Musa بخصوص M.acuminata از خانواده  Musaceae.

 • خرمالو خشک

میوه خشک شده برخی گونه های جنس Diospyros از خانواده Ebenaceae.

 • لیمو خشک

میوه خشک شده درخت لیمو با نام علمی Citrus limon از خانواده Rutaceae.

 

 

 

خشکبار یا میوه خشک یا خشکه بار

خشکبار شامل انواع مغزدانه

برخی از مغز دانه‌های خشک

 • گردو

میوه درخت گردو با نام علمی Juglans regia l از خانواده  Juglandaceae.

 • مغز گردو

مغز میوه درخت گردو که پوست سخت خارجی آن گرفته شده باشد.

 • مغز هسته زردآلو

مغز هسته میوه درخت زردآلو با نام علمی Prunus armeniaca l از خانواده  Rosaceae.

 • مغز هسته هلو

مغز هسته میوه درخت هلو با نام علمی Prunus persica l از خانواده  Rosaceae.

 • مغز بخورک

مغز میوه درخت بادام کوهی با نام علمی Prunus scoparia از خانواده  Rosaceae.

خشکبار چیست – فروشگاه خشکبار – انواع آجیل و خشکبار – قیمت خشکبار – خشکبار عمده

 • بادام سنگی

میوه درخت Prunus dulcis از خانواده Rosaceae که پوست اول (سبز رنگ) آن گرفته شده باشد.

 • مغز بادام

مغز بادام سنگی که پوست اول (سبز رنگ) و دوم (خشبی و سخت) آن گرفته شده باشد.

 • خلال مغز بادام

بریده‌های طولی مغز بادام سنگی که علاوه بر پوست اول و دوم، پوست سوم آن نیز (پوسته نازک روی سطح خارجی مغز بادام) گرفته و لپه شده باشد و در امتداد طول به دو، سه یا چهار تکه تقسیم شده و دو سر آن دارای انحنای طبیعی باشد.

 • بادام زمینی با پوست

میوه گیاه Arachis hypogaea l از خانواده Leguminoceae که پوست اول (اسفنجی) آن گرفته نشده باشد.

 • مغز بادام زمینی با پوست

مغز بادامی که پوست اول آن گرفته شده، ولی دارای پوست دوم (پوسته نازک روی سطح خارجی مغز) باشد.

 • مغز بادام زمینی بدون پوست

مغز بادامی که پوست اول و دوم آن گرفته شده باشد.

به چه چیزهایی خشکبار می گویند – قیمت خشکبار – خشکبار مشهد – خشکبار فروشی

 • مغز بادام هندی

مغز میوه رسیده درخت بادام هندی با نام علمی Anacardium occidentale l  از خانواده Anacardiaceae که پس از پوست گرفتن میوه از آن بدست می‌آید.

 • فندق

میوه درخت فندق با نام علمی Corylus avellana l از خانواده Corylaceae که فقط پوشش برگی آن گرفته شده باشد.

 • مغز فندق

مغز میوه درخت فندق با نام علمی Corylus avellana l از خانواده Corylaceae که پوست اول و دوم و در مواردی پوست سوم آن نیز گرفته شده باشد.

 • پسته

میوه درخت پسته با نام علمی Pistacia از خانواده Anacardiaceae که فقط پوست اول آن گرفته شده باشد.

 • مغز پسته

مغز میوه درخت پسته با نام علمی Pistacia vera از خانواده Anacardiaceae  که پوست اول و دوم آن گرفته شده باشد.

 • دانه آفتابگردن آجیلی

دانه گیاهی با نام علمی Helianthus Annusl از خانواده  Compositeae.

فروشگاه اینترنتی خشکبار محسن – آجیل ارزان در تهران – خرید اینترنتی آجیل ارزان – قیمت محصولات آجیل سرای تبریز – اجیل خشکبار – بهترین خشکبار – آجیل حسینی – قیمت زرشک برادران حسین

 • تخمه کدو

دانه بوداده گیاهی با نام علمی Cucurbita pepo از خانواده Cucurbitaceae.

 • تخمه هندوانه (تخمه جاپنی)

دانه بوداده میوه هندوانه با نام علمی Citrullus lanatus از خانواده Cucurbitaceae.

 • سویای بوداده (سویای آجیلی)

دانه بوداده گیاه سویا با نام علمی Glycine max ( l.) Merr از خانواده Fabaceae.

 

مطالب مرتبط: قیمت انواع آجیل و خشکبار در سال 98

 

 

منبع: سازمان غذا و دارو

1 دیدگاه در “به چه چیزهایی خشکبار می‌گویند

 1. حامد رامین فر گفت:

  سلام
  ممنون از مقاله خوبتون به خوبی توضیح دادین
  موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.