قیمت روز خشکبار و آجیل در بازار

قیمت روز آجیل و خشکبار

قیمت روز آجیل و خشکبار – جدول قیمت عمده و خرده فروشی

محصول قیمت عمده قیمت خرده
توت خشک مشهدی اعلا ۳۰۲,۶۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
کلوچه نخود بزرگ ۵۷,۸۵۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
سوهان عسلی کوچک ۵۷,۸۵۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
معجون پسته کوچک ۵۳,۴۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
سوحان کنجدی ۲۳,۱۴۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
سوهان کره و روغن ۵۱,۶۲۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان
زعفران نیم گرمی پاکتی بهرامن ۲۵,۸۱۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان
باسلوق دو پر درشت ۶۰,۵۲۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شیره خرما ۱۶,۰۲۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
پسته کله قوچی خام ۳۳۸,۲۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شیره توت ۲۱,۳۶۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
تخمه کدو مشهدی زعفرانی ۱۲۴,۶۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته کله قوچی شور کد 2 ۲۸۴,۸۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شیره انجیر ۲۱,۳۶۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
تخمه مرمری شور ۱۱۱,۲۵۰ تومان ۱۲۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه سیاه گلپر (تهران) ۱۱۵,۷۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شکلات تخم مرغی ۱۴۶,۸۵۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان
برگه هلو سفید تبریزی ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
اسمارتیز ۶۴,۰۸۰ تومان ۷۲,۰۰۰ تومان
دراژه 3 مغز ۸۴,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
سنجد ۸۸,۱۱۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
گوجه فرنگی (خشک) ۱۳۳,۵۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
دراژه الوان ۸۴,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن کنجد کوچک ۹۳,۴۵۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان
تخمه آفتابگردان لاری ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
روغن کنجد بزرگ ۲۱۳,۶۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
پودر پسته اعلا ء ۳۰۲,۶۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته احمد آقایی خام درجه 1 ۲۸۴,۸۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته احمد آقایی خام درجه 2 ۲۶۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شکلات آیدین %85 ۱۶۹,۱۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
زعفران بهرامن کادویی یک گرم ۲۴,۹۲۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
زعفران بهرامن کادویی دو گرم ۳۷,۳۸۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان
زعفران بهرامن کادویی خاتم یک مثقال ۱۲۹,۰۵۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
زعفران بهرامن کادویی همراه با هاونگ 6 گرم ۳۴۷,۱۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
پسته اکبری شور درجه دو ۳۰۲,۶۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
سیاه دانه ۱۱۵,۷۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
پسته اکبری زعفرانی ۳۱۱,۵۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته فندقی زعفرانی ۲۴۴,۷۵۰ تومان ۲۷۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
میکس بهار نارنج و گل محمدی کوچک ۴۰,۰۵۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
نبات گیاهی مینیاتور کوچک ۲۱,۳۶۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
زعفران 1.5 گرمی جم بهرامن ۳۳,۸۲۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان
گز کرمانی 28 %پسته و بادام ۹۹,۶۸۰ تومان ۱۱۲,۰۰۰ تومان
نبات چوبی زرد مینیاتور کوچک ۲۱,۳۶۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
پسته کله قوچی شور کد 1 ۳۳۸,۲۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
نبات چوبی بهرامن 8 عددی ۱۳,۳۵۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
شکلات تلخ مرداس ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان
قند زعفرانی ۳۱,۱۵۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
شکلات برنوتی ۱۰۶,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قند دارچینی ۳۱,۱۵۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
شکلات آندیس مخلوط (شونیز) ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان
شکلات مرداس مخلوط ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان
چای طلا ۹۳,۴۵۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان
خاکشیر ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هل سبز ۹۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه کدو گوشتی فلفلی خوی ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته کله قوچی زعفرانی ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
خلال نارنگی ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
حبه میوه استوایی ۲۳۱,۴۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام هندی خام درشت (سایز 240) ۳۴۷,۱۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام هندی شور درشت (سایز 240) ۳۴۷,۱۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه آرژانتینی ( هندوانه ) فلفلی ۱۳۳,۵۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه مرمری خام ۱۱۱,۲۵۰ تومان ۱۲۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
ژله شکری ۳۹,۱۶۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
شکلات باراکا تلخ ۱۲۴,۶۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین ۲۴۹,۲۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
زعفران استهبان یک مثقال ۸۴,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
بادام هندی شور سایز 320 ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
میکس بهار نارنج و گل محمدی بزرگ ۷۱,۲۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
نبات گیاهی مینیاتور بزرگ ۲۴,۹۲۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
کره بادام زمینی جیف JIF ۳۷,۸۲۵ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان
مغز گردو دندانه ۲۱۸,۰۵۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شکلات ماروین آیدین ۷۹,۲۱۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان
سوهان عسلی خلال بادام بزرگ ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
چای گلابی ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
شکلات توفیکا آیدین ۶۲,۳۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
پسته اکبری شور (نمک دریایی) ۳۲۴,۸۵۰ تومان ۳۶۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
لواشک پذیرایی به به ۳۷,۳۸۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل شب یلدا درجه 1 ۲۵۸,۱۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز پسته اکبری شور اعلا ۴۳۶,۱۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام کاغذی ایرانی خام ۲۷۵,۹۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام زمینی روکش دار فلفلی ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز فندق خام ۲۶۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
معجون پسته بزرگ ۷۲,۰۹۰ تومان ۸۱,۰۰۰ تومان
خرمای پیاروم ۱۰۶,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پودر نارگیل ۱۰۶,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
عسل گون ۱۱۵,۷۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
تخمه ژاپنی گلپر ( جابانی ) ۱۵۱,۳۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
قیسی سایز متوسط ۱۵۱,۳۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام سوخته ۲۱۳,۶۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مغز بادام زمینی ایرانی خام ۱۰۶,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پشمک زعفرانی حاج عبدالله ۱۰۶,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شکلات شونیز کارولین میوه ای ۴۲,۷۲۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
خرمای پیاروم درجه یک ۱۱۵,۷۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز هسته زرد آلو شور ۱۵۰,۴۱۰ تومان ۱۶۹,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل مخلوط با تخمه ۲۳۵,۸۵۰ تومان ۲۶۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
لواشک جنگلی (پذیرایی) ۴۲,۷۲۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
چیپس میگو ۱۴۶,۸۵۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه کدو مشهدی شور ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مویز بور ایرانی رجبی ۴۱,۸۳۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
برگه آلو سیاه مجلسی ۱۲۴,۶۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
قیسی درشت اعلا ۱۷۸,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل مشکل گشا ۱۲۴,۶۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
اسنک اسپایسی مخلوط ۱۴۶,۸۵۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
خلال بادام درختی ۲۶۲,۵۵۰ تومان ۲۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شیرینی نخودچی (کلوچه نخود ) ۵۷,۸۵۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
شکلات تلخ ملیکا ۱۷۳,۵۵۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان
حلوا ارده ای شیره ای ۳۴,۷۱۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان
نبات چوبی بهرامن 24 عددی ۲۸,۴۸۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
اسپری زعفران بهرامن ۶۲,۳۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
لواشک پذیرایی تاکدیس ۴۲,۷۲۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
توت خشک مشهدی متوسط ۲۶۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پشمک حاج عبدالله میکس ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
حبه زنجبیل ۲۴۰,۳۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه جابانی (ژاپنی) دستچین ۱۷۳,۵۵۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز تخمه کدو ۲۱۳,۶۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
فندق با پوست شکسته خام ۲۳۵,۸۵۰ تومان ۲۶۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
کشمش زرد قلمی ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مویز بدون هسته متوسط ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
سوهان کره ای امیرکیوان ۱۰۲,۳۵۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان
فندق با پوست شکسته شور درشت ۲۶۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
میوه خشک مخلوط ۱۵۸,۴۲۰ تومان ۱۷۸,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته اکبری خام درجه یک ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان
مغز پسته احمدی اعلا ۴۲۷,۲۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل مجلسی اعلا ۲۸۴,۸۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
گز کرمانی 42% لقمه (دوفوق) ۱۵۸,۴۲۰ تومان ۱۷۸,۰۰۰ تومان
نقل سوپر ویژه با مغز بادام ۹۳,۴۵۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان
بادام زمینی بو داده ترش ۸۰,۱۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
غنچه گل محمدی ۳۴۷,۱۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
زعفران نیم مثقالی پاکتی بهرامن ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مغز بادام ایرانی شور عربی (نمک دریایی) ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
زعفران پاکتی 2 گرمی ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان
مویز با هسته ایرانی سیاه ۵۶,۰۷۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
زعفران 3 گرمی جم بهرامن ۶۲,۳۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
شکلات دومینیکا (شونیز) ۱۵۵,۷۵۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان
گز کرمانی 18% مخلوط مغز پسته و بادام ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان
شکلات آناتا مونس ۵۳,۴۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
شکلات تافی با مغزی شیر عسلی آیدین ۴۴,۵۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
تخمه کدو گوشتی آویشن خوی ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
لواشک پذیرایی به به ۳۵,۶۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آلوبخارا سیاه متوسط ۸۴,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آلوبخارا سیاه درشت ۱۰۲,۳۵۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پفک هندی 3 بعدی درجه یک ۴۴,۵۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
دانه چیا ۱۱۵,۷۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
مغز بادام زمینی با پوست قرمز ۸۰,۱۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
رب انار ۳,۵۶۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان
برگه هلو مجلسی ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل هندی ۱۴۶,۸۵۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آلبالو خشک ۵۲,۵۱۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
عسل کوهی ۱۳۳,۵۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
مغز فندق شور ۲۹۳,۷۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
زرشک پفکی اعلا ۸۴,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل هفت مغز خام ۲۶۲,۵۵۰ تومان ۲۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
زرشک اناری درجه یک ۹۷,۹۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل چهار مغز اعلا ۳۴۷,۱۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز تخمه آفتاب گردان شور ۶۶,۷۵۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
گندم شیرین ۳۱,۱۵۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
مغز بادام زمینی زعفرانی ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
سویا آجیلی لیمویی ۴۴,۵۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
گیلاس خشک ۳۱,۱۵۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
تخمه جابانی (ژاپنی) ممتاز ۱۵۵,۷۵۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
انچوچک خام ۹۷,۹۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
پسته فندقی شور درجه یک ۲۵۳,۶۵۰ تومان ۲۸۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
ارده دو آتیشه ۳۳,۸۲۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان
چای اسبی ۹۷,۹۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
شکلات شونیز باربارا نارگیلی ۵۳,۴۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
انجیر خشک صد یک شیرازی ۲۲۲,۵۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
نخودچی گل خام ۵۵,۱۸۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز فندق خام ۲۷۵,۹۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام ایرانی شور ۳۳۸,۲۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
عدس برشته ۴۳,۶۱۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
توت یزدی ۱۰۶,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
گز کرمانی پسته دوفوق لقمه ۱۵۱,۳۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
شکلات توفیس کره ای ۴۰,۰۵۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
آلو برقانی سیاه ۵۳,۴۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
لواشک پذیرایی باغلار ۳۹,۱۶۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته اکبری شور درجه یک ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
انجیر خشک استهبان سایز A ۱۲۰,۱۵۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه کدو گوشتی شور دو آتشه خوی ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل رژیمی چهار مغز ۳۵۱,۵۵۰ تومان ۳۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
گردو با پوست شیلی ۱۲۹,۰۵۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
کشمش سبز قلمی ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شاهدانه شور ۹۷,۹۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
پسته اکبری زعفرانی ۳۱۱,۵۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام زمینی روکش دار باربیکیو فلفلی ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
حلوا مسقطی ضیافت (طرح آیدا) ۳۵,۶۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
گندم برشته ۲۴,۹۲۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
انجیر خشک سایز AA دستچین ۱۵۵,۷۵۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
انجیر خشک پرک اعلا ۳۵۶,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل 6 مغز لوکس ۲۶۶,۱۱۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام زمینی پوست کنده زعفرانی ۸۴,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
ذرت خام ۳۵,۶۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
برگه زردآلو اعلا ۱۶۰,۲۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام کاغذی شور درجه دو ۲۱۸,۰۵۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه کدو گوشتی گلپر خوی ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز فندق سفید شده ۲۸۴,۸۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پاستیل مخلوط آیدین ۷۰,۳۱۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
نبات چوبی زرد مینیاتور بزرگ ۴۰,۰۵۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
مغز بادام زمینی ایرانی شور (آستانه) ۱۰۶,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
سوهان قمی گلریز کوشا ۵۷,۸۵۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
نخودچی ریز ( با پوست) ۴۳,۶۱۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام هندی زعفرانی درشت (سایز240) ۳۴۷,۱۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
قصبک اعلا ۲۸,۴۸۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز تخمه هندوانه خام ۱۵۱,۳۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شکلات تافی میوه ای آیدین ۳۵,۶۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
تخمه آفتاب گردان روغنی شور ۴۸,۹۵۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه آرژانتینی ( هندوانه ) خانگی درجه یک ۱۳۳,۵۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام هندی زعفرانی سایز 320 ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل سلامت ۷۱,۲۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه شمشیری شور ۹۳,۴۵۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
کشمش پلو سیاه ۵۳,۴۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام زمینی با پوست شور ۷۵,۶۵۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه کدو گوشتی خام خوی ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام هندی خام سایز 320 ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
بادام کاغذی ایرانی شور23 ۲۷۵,۹۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مویز بدون هسته اعلا ۱۷۸,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام درختی درشت شور ۲۴۹,۲۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
کنجد ایرانی با پوست خام ۴۸,۹۵۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
مغز بادام ایرانی خام ۳۳۸,۲۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه کدو مشهدی خام ۱۴۲,۴۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
خلال پسته اعلا قزوین ۵۲۹,۵۵۰ تومان ۵۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
نخودچی گل شور ۶۰,۵۲۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
قند زنجبیلی ۳۱,۱۵۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
مغز هسته زرد آلو خام ۱۴۶,۸۵۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز گردو ایرانی درجه یک ۳۲۰,۴۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
کینوا (خاویار گیاهی) ۴۳,۶۱۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
شیره انگور ۰ تومان
زعفران یک مثقال پاکتی بهرامن ۱۷۸,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
کشمش پلو طلایی ۵۳,۴۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته احمد آقایی شور درجه یک ۲۸۴,۸۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته احمد آقایی شور درجه 2 ۲۶۷,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آلوبخارا زرد ۸۱,۸۸۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بنه ۱۹۴,۰۲۰ تومان ۲۱۸,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
خلال بادام زمینی ۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه آفتاب گردان شور ۶۶,۷۵۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه آفتاب گردان خام ۶۴,۰۸۰ تومان ۷۲,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
انچوچک شور ۹۷,۹۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
بادام با پوست (سنگی) ۸۴,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
شاهدانه خام ۹۷,۹۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
تخمه آرژانتینی ( هندوانه ) آویشن ۱۳۳,۵۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه سیاه یزدی ۱۲۴,۶۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
تخمه آرژانتینی ( هندوانه ) گلپر ۱۳۳,۵۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
باسلوق ریز ۴۰,۰۵۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
آجیل شش مغز شور ۲۴۹,۲۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته اکبری خام درجه 2 ۲۸۴,۸۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز گردو دندانه ایرانی ۲۲۶,۹۵۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
زعفران یک گرمی پاکتی بهرامن ۴۳,۶۱۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
کنجد طلایی ایرانی ( بو داده بی نمک) ۵۵,۱۸۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان
مغز گردو ایرانی ۲۹۳,۷۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام زمینی سفید شده ۷۴,۷۶۰ تومان ۸۴,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
لواشک پذیرایی نارتام ۳۹,۱۶۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز تخمه آفتاب گردان خام ۶۹,۴۲۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
مغز بادام درختی درشت خام ۲۴۹,۲۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته کله قوچی خام درجه یک ۳۳۸,۲۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
گردو با پوست ایرانی درجه یک ۱۶۰,۲۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
پسته فندقی خام درجه یک ۲۵۳,۶۵۰ تومان ۲۸۵,۰۰۰ تومان / کیلوگرم
سویا خام ۳۵,۶۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت روز آجیل و خشکبار در بازار ایران

احتمالا شما هم برای خرید آجیل و خشکبار مورد نیازتون احتیاج به لیست قیمت‌ها دارید تا بتوانید با برنامه ریزی بهتر اقدام به خرید کنید.

در این صفحه سعی می کنیم که قیمت انواع آجیل و خشکبار در بازار ایران را درج کنیم و در صورت تغییر قیمت‌ها این لیست را بروزرسانی کنیم.
تنوع بیش از اندازه در خشکبار و اینکه انواع خشکبار در ابتدای سال تقریبا انتهای فصل فروش خود را تجربه می کنند و بیشتر آنها به صورت عمده موجود نمی باشند تاثیر بسیاری در قیمت آنها خواهد داشت.

  • پسته
  • گردو
  • فندق
  • توت خشک
  • آلبالو خشک
  • انواع آلو
  • زرشک
  • زعفران
  • بادام
  • انواع برگه ها

خشکباری که به آنها اشاره نمودیم معمولا در ابتدای سال به حداقل میزان موجود خود در بازار می رسند.
از این رو قیمت خشکبار با توجه به این کمبود قاعدتا با افزایش چشم گیری مواجه می باشند.

قیمت روز آجیل و خشکبار
قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار ایران

مطالب مرتبط: به چه چیزهایی خشکبار می‌گویند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *