نمایش 1–24 از 26 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 8 16 36

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

109,890 تومان

ران گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم

107,300 تومان

ران گوساله پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم – با ارز نیمایی

102,480 تومان

گردن بدون استخوان گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم

101,570 تومان

ران ممتاز گوساله مهیا پروتئین – 1 کیلوگرم

107,300 تومان 90,130 تومان

گوشت خورشتی منجمد گوساله کیمبال – 800 گرم

89,300 تومان 84,830 تومان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

100,030 تومان 84,020 تومان

قلوه گاه گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم

81,410 تومان

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین – 800 گرم

96,490 تومان 81,050 تومان

گوشت خورشتی گوساله مهتا پروتئین وزن 0.8 کیلوگرم – با ارز نیمایی

91,140 تومان 76,550 تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند کوروش پروتئین البرز – 1 کیلوگرم

76,210 تومان

گوشت ران منجمد گوساله کیمبال – 800 گرم

79,500 تومان 75,520 تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین – 1 کیلوگرم

76,210 تومان 64,010 تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین – 1 کیلوگرم

75,610 تومان 63,510 تومان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

74,430 تومان 62,520 تومان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

74,070 تومان 62,210 تومان

گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم – با ارز نیمایی

70,540 تومان 59,250 تومان

گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم – با ارز نیمایی

70,540 تومان 59,250 تومان

گوشت گوساله خورشتی نگینی کوروش پروتئین البرز مقدار 500 گرم

57,460 تومان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

60,360 تومان 50,700 تومان

گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم – با ارز نیمایی

58,130 تومان 48,820 تومان

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

57,610 تومان 48,390 تومان

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین – 0.5 کیلوگرم

57,460 تومان 48,260 تومان

ماهیچه گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم – با ارز نیمایی