نمایش دادن همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 8 16 36

گوشت اردک منجمد راگا پروتئین – 1.6 کیلوگرم

98,000 تومان

ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین – 1.8 کیلوگرم

68,540 تومان

ران با پوست مرغ کیمبال مقدار 1.8 کیلو گرم

56,050 تومان

سینه بی استخوان مرغ کیمبال 900 گرم

38,050 تومان

جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

38,050 تومان

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

38,050 تومان

مغز ران مرغ کیمبال مقدار 900 گرم

35,850 تومان

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

34,270 تومان

بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,830 تومان

بال و بازوی مخصوص زعفرانی کیمبال – 900 گرم

25,000 تومان

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

24,300 تومان

چیکن استراگانف مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

21,110 تومان

فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم

19,620 تومان

گردن مرغ کیمبال مقدار 900 گرم

9,090 تومان

ران مرغ کیمبال – 1.8 کیلو گرم

بازو مرغ کیمبال مقدار 900 گرم

بال مرغ اسپایسی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

جوجه چینی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم