نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 8 16 36

فیله گوسفند ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

195,910 تومان

خورشتی بدون استخوان گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

153,450 تومان

ماهیچه گوسفند کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم

142,450 تومان

ران گوسفندی کیمبال – 1 کیلوگرم

142,450 تومان

ماهیچه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

142,450 تومان

ران گوسفندی مهیا پروتئین – 1 کیلوگرم

142,450 تومان 134,990 تومان

ران منجمد گوسفندی کیمبال – 800 گرم

112,900 تومان 107,250 تومان

راسته با استخوان گوسفند مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

105,600 تومان

آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

105,600 تومان

قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

98,810 تومان

سر دست بدون گردن گوسفندی ممتاز کیمبال مقدار 1 کیلو گرم

ماهیچه دست گوسفند کیمبال مقدار 1 کیلو گرم